fbpx

Czy leasing w 2019 roku nadal będzie się opłacał?

aadmin
19 grudnia 2018

14 listopada 2018 roku została podpisana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym dotyczącą między innymi leasingu na samochody osobowe. W związku z tym zmienią się zasady zaliczania w koszty wydatków w zakresie leasingu i użytkowania firmowych samochodów osobowych. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i będą dotyczyły wszystkich umów leasingowych zawartych po tym okresie. Nowe przepisy będą najbardziej odczuwalne dla przedsiębiorców, którzy użytkują samochody osobowe zarówno w działalności jak i do celów prywatnych.

 

Leasing samochodów aktualnie 

Do tej pory leasing operacyjny był bardzo opłacalną formą finansowania składników majątkowych w przedsiębiorstwie.  Raty leasingowe podobnie jak wszystkie wydatki dotyczące eksploatacji samochodu  np. zakup paliwa, wymiana opon, oleju i inne ujmowane  były w 100 % w koszty uzyskania przychodu bez żadnych ograniczeń.

 

Co się zmieni w nowym roku w leasingu?

Limity kwotowe zaliczenia do kosztów opłat za użytkowanie samochodu oraz amortyzacji

Podwyższeniu ulega limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych, z kwoty 20 tys. euro do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych. Powyższymi limitami zostanie objęty także leasing operacyjny pojazdów osobowych, dla którego aktualnie żadnego limitu nie ma.

Oznacza to, że jeżeli wartość samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy leasingu, najmu, dzierżawy nie przekroczy w/w limitów, wówczas opłata wstępna oraz raty leasingowe będą w całości kosztem uzyskania przychodu w działalności przedsiębiorcy.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na droższy samochód, przekraczający 150 000 zł brutto (jeżeli nie jest czynnym podatnikiem VAT) lub 165 470 zł brutto (jeżeli jest podatnikiem VAT) wówczas będzie mógł wliczyć w koszty opłaty i raty leasingowe już proporcjonalnie do wartości 150 tys.

 

Co to oznacza?

  • Jeżeli samochód będzie kosztował 150 tys. zł, podatnik wliczy w koszty 100% wartości.
  • Jeżeli podatnik zdecyduje się na samochód o wartości wyższej np. 170 tys. zł, wówczas koszty należy rozliczyć proporcjonalnie 150 tys./170 tys., czyli 88% wydatku zarachujemy w koszty działalności.
  • Jeżeli samochód będzie kosztował 300 tys. zł to w koszty firmy ujęte zostanie tylko 50% wartości (150 tys./300 tys.)
Uwaga !

Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 r. będzie można zaliczać w koszty na starych zasadach, czyli bez uwzględniania określonych wyżej limitów.

 

Wydatki eksploatacyjne do wysokości 75% limitu

Nowe przepisy najbardziej odczują przedsiębiorcy, którzy w ramach umowy leasingu korzystają z aut osobowych w celach prywatnych i służbowych. W tym przypadku kosztem uzyskania przychodu będzie 75% wydatków eksploatacyjnych, a nie tak jak obecnie 100%. Limit nie dotyczy wydatków w zakresie samego leasingu takich jak czynsz inicjalny i raty leasingowe.

Uwaga!

W przypadku użytkowania samochodów wyłącznie do celów służbowych kosztem jak dotychczas będzie 100% wydatków. Jednak w tym przypadku konieczne jest sporządzanie tzw. kilometrówki (podobnie jak na gruncie przepisów o VAT).

 

Nowe przepisy najmniej dotkliwe będą głównie dla tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się na leasing samochodu lub wzięcie go na kredyt do wartości 150 000 zł, lub zadeklarują użytkowanie droższego samochodu wyłącznie do celów służbowych.

W niektórych przypadkach leasing  może okazać się bardziej korzystny dla przedsiębiorcy niż zakup  samochodu z środków własnych lub kredytowych w kwocie powyżej 150 000 zł. Mianowicie kupując nowy samochód za gotówkę czy w kredycie w kosztach ujmujemy odpisy amortyzacyjne. Stawka amortyzacji dla nowych samochodów osobowych wynosi 20% rocznie. Oznacza to, że wartość samochodu ujęta zostanie w kosztach w okresie 5 lat. W przypadku leasingu operacyjnego możemy ująć w koszty w całości czynsz inicjalny (opłatę wstępną), która jest z reguły wysoka oraz możemy szybciej odpisać wartość samochodu w koszty np. zawierając 3 letnią umowę leasingu.

Ponadto wydaje się, że leasing i tak pozostanie najbardziej atrakcyjną formą finansowania samochodów, ze względu na swoją dostępność i elastyczność. Jednak zainteresowanie drogimi samochodami wśród przedsiębiorców może znacząco zmaleć.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z dotychczasowych zasad, powinni zawrzeć umowę leasingu jeszcze w 2018 r.
Specjalista ds. księgowości Marzena Pędziwiatr Biuro Rachunkowe Kwapisz

 

Autor:
Marzena Pędziwiatr

Specjalista ds. księgowości


 

 

Facebook