fbpx
jak zgłosić sie do małego zus

Jak zgłosić się do Małego ZUS-u – zgłoszenie do 8 stycznia 2019

aadmin
4 stycznia 2019

Mały ZUS skierowany jest do najmniejszych przedsiębiorców, których roczne przychody z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. jest to 63 tys. zł).

Przedsiębiorco jeśli chcesz płacić niższe składki ZUS od 2019 –  złóż stosowne dokumenty o zmianie z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Co należy zrobić:

  1. W terminie do 8 stycznia 2019 zgłosić do ZUS o zmianę z tytułu ubezpieczenia społecznego:
    – wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.

    – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).
  2. W imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA lub w deklaracji rozliczeniowe ZUS DRA (w przypadku gdy przedsiębiorca opłaca składki tylko za siebie) podać informację o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej podstawie wymiaru składek.
  3. Obowiązek przedstawienia na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania.

Pomoc w złożeniu dokumentów uzyskasz też w każdej placówce ZUS.

Mały ZUS pomniejszy tylko składkę na ubezpieczenie społeczne tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe).

UWAGA! Jeśli wznawiasz działalność gospodarczą lub zakończyłeś korzystanie z preferencyjnych składek na zmianę obowiązuje Cię 7 dniowy termin.

Facebook