fbpx

Nagrody otrzymane przez przedsiębiorców w aspekcie podatkowym – skutki podatkowe, wyjaśnienia

aadmin
13 grudnia 2018

Stosowanie różnego rodzaju programów lojalnościowych, konkursów czy innych akcji promocyjnych jest powszechnie stosowane przez przedsiębiorców. Polegają na tym, że w momencie osiągnięcia przez przedsiębiorcę określonego progu zakupu danych towarów lub usług bądź spełnienie innego warunku określonego w regulaminie, przedsiębiorca otrzymuje nagrodę. Działania te mają na celu zintensyfikowanie sprzedaży, utrzymanie dobrych relacji z kontrahentami lub zwiększenie rozpoznawalności firmy. Jakie natomiast konsekwencje podatkowe niesie za sobą otrzymanie nagrody w postaci nieodpłatnej usługi, sprzętu AGD, elektronarzędzi czy innych przedmiotów?

Podatek dochodowy

Zgodnie z art. 12 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 14 ust. 2 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej jest m. in. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Oznacza to, że nagrody otrzymane od kontrahentów muszą zostać wykazane przez przedsiębiorcę w przychodach z prowadzonej działalności gospodarczej, a co za tym idzie opodatkowanie go według metody stosowanej przez firmę. Jeżeli podatnik prowadzi księgowość na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wartość nagrody musi ująć w kolumnie 8 –  „Pozostałe przychody„ oraz opodatkować odpowiednią stawką podatku. Natomiast jeśli przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ryczałtu powinien wykazać wartość nagrody w prowadzonej ewidencji przychodów oraz opodatkować go stawką 3 %.

Wycena otrzymanej nagrody następuje na podstawie protokołu odbioru lub innego dokumentu otrzymanego od  kontrahenta. Jeżeli nie posiadamy żadnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie danej rzeczy oraz nie otrzymaliśmy informacji o jego wartości, powinniśmy sporządzić oświadczenie opisujące okoliczności otrzymania nagrody. Oświadczenie powinno zawierać datę odbioru bonusu oraz rodzaj otrzymanego świadczenia. Wartość pieniężną świadczeń w naturze z wyjątkiem tych, które przysługują pracownikom o których mowa w art. 12 ust 2 PDOF, ustalić należy zgodnie z art. 11 ust. 2-2b na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami  tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca  ich uzyskania. Natomiast wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
  • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
  • w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Przykład:

Przedsiębiorca, który zajmuje się transportem krajowym, a swoją księgowość prowadzi na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, posiada kartę stałego klienta na stacji benzynowej pewnej sieci.  Za każdy zatankowany litr paliwa otrzymuje określoną liczbę punktów na kartę. Po uzbieraniu odpowiedniej liczby punktów, przedsiębiorca może wymienić je na dowolną rzecz z gazetki np. kompresor do kół samochodowych, który będzie używany w prowadzonej działalności. Po otrzymaniu nagrody otrzymuje protokół odbioru w którym zawarta jest wartość sprzętu, wszystkie dane przedsiębiorcy oraz data z którą należy ująć przychód. Właściciel firmy powinien zaliczyć kwotę z protokołu w przychód firmy wpisując ją w kolumnę 8. „Pozostałe przychody”, a tym samym odprowadzić podatek.

Przykład:

Właścicielka zakładu fryzjerskiego stosuje w prowadzonej przez siebie firmie 8,5%-tową stawkę ryczałtu. Kontrahent, który dostarcza do firmy kosmetyki fryzjerskie, prowadzi sprzedaż premiową, której zasadą jest osiągnięcie w miesiącu określonego pułapu zamówień. Następstwem tego będzie otrzymanie przez przedsiębiorcę nagrody w postaci zestawu odżywek do włosów. Po otrzymaniu bonusu właścicielka firmy wykazuje jego wartość, którą ustala na podstawie cen rynkowych podobnych zestawów, w ewidencji przychodów oraz opodatkowuje go stawką ryczałtu w wysokości 3%. Dokonuje tego na podstawie wypisanego przez siebie oświadczenia.

Jeżeli nagroda zostaje przekazana przedsiębiorcy za przysłowiową złotówkę, nie stanowi przychodu dla przedsiębiorstwa, mimo iż powodem obniżenia ceny było spełnienie określonych warunków przez firmę. Kwota netto zapłacona przez przedsiębiorcę może zostać ujęta w kosztach uzyskania przychodu, a VAT może zostać odliczony, podobnie jak w przypadku standardowych zakupów. Przychodem staje się w momencie zbycia nagrody w wartości wykazanej na dowodzie sprzedaży.

                Przedsiębiorca może spotkać się z sytuacją w której otrzymuje sprzęt lub usługę bez zapłaty lub za przysłowiową złotówkę w zamian za inną nieodpłatną czynność, wykonaną na rzecz kontrahenta. Nie jest to uwarunkowane żadnym regulaminem sprzedaży premiowej. Między kontrahentami dochodzi do zamiany towaru lub usługi na inny towar lub usługę o tej samej wartości.  Jeśli nie mają tej samej wartości jedna ze stron powinna dopłacić w gotówce różnicę pomiędzy nimi.  Obaj kontrahenci powinni wykazać przychód z tego tytułu i jednocześnie mogą zaliczyć wykazaną wartość do kosztów uzyskania przychodu.

 

Koszty uzyskania przychodu

Co w sytuacji jeżeli przedsiębiorca uzna, że otrzymana przez niego nagroda może być wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej? Wszystko zależy od tego czy dana rzecz spełnia kryteria definicji środka trwałego, czyli czy będzie użytkowana przez okres dłuższy niż rok oraz czy jego wartość przekracza 10 000 zł. Jeśli tak, daną rzecz powinno się wpisać do ewidencji środków trwałych a następnie generować odpisy amortyzacyjne, które stają się kosztem dla przedsiębiorstwa. Natomiast jeśli otrzymana nagroda jest mniejszej wartości lub będzie użytkowana przez okres krótszy niż rok wówczas jej wartość nie będzie stanowiła od razu kosztów uzyskania przychodu, pomimo tego że jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej.  Staje się kosztem dopiero w momencie jej odpłatnego zbycia.

 

Zbycie otrzymanej nagrody

W każdej chwili przedsiębiorca może sprzedać otrzymaną od kontrahenta nagrodę. Wiąże się to z koniecznością wykazania przychodu zarówno przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jak i osobę prawną. Tym samym możemy wykazać tą wartość w kosztach uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1i ustawy o PDOP oraz art. 22 ust. 1d ustawy o PDOF. Jeżeli dana nagroda nie była ujęta w ewidencji środków trwałych, do kosztów uzyskania przychodu zaliczamy całą jej wartość. W sytuacji kiedy nagrodę ujęliśmy jako środek trwały, kosztem uzyskania przychodu będzie jej wartość pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Skutkiem zaliczenia tych wartości w koszty będzie wykluczenie podwójnego opodatkowania wykazanego przychodu.

 

Otrzymanie nagrody od kontrahenta a VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT  opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  • eksport towarów, import towarów na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W momencie przekazania bonusu nie występuje żadna z powyżej opisanych sytuacji, a kontrahent nie wystawia faktury dla przedsiębiorcy. Skutkuje to brakiem możliwości odliczenia VAT-u przez przedsiębiorcę oraz brakiem konieczności wykazania VAT należnego. 
Paulina Szymczyk specjalista ds. księgowości

 

Autor:
Paulina Szymczyk

Asystent ds. księgowości


 

Facebook