fbpx

Oferta /

Ochrona Środowiska i BDO

Firma, a ochrona środowiska...

Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej „wykorzystują środowisko” powinni realizować swoje ustawowe zobowiązania na rzecz ochrony środowiska. W celu spełnienia swoich obowiązków należy dokonać rejestracji w odpowiednich systemach, realizować sprawozdawczość i ewentualnie dokonywać stosowne opłaty.

Kto zatem powinien zainteresować się obowiązkami na rzecz ochrony środowiska?

Przedsiębiorstwa, które:

 • Wytwarzają znaczącej ilości odpady,
 • Emitują gazy, pyły i spaliny do powietrza,
 • Wprowadzają na rynek produkty i produkty w opakowaniach,
 • Realizują inne czynności wykraczające poza podstawowe ramy wykorzystania środowiska.

Jakie istnieją systemy i instytucje działające na rzecz ochrony środowiska w Polsce?

BDO

Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.

KOBiZE

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Urzędy Marszałkowskie

Odpowiednie do danego regionu, w którym działa przedsiębiorstwo. 

Zatrudniamy Specjalistę ds. Ochrony Środowiska, który wykonuje konkretne czynności dla naszych klientów:

BDO
 • wnioski rejestracyjne
 • wnioski aktualizacyjne,
 • wnioski wyrejestrowania,
 • sprawozdawczość w zakresie odpadów, wprowadzania na rynek produktów, produktów w opakowaniach,
 • wystawianie Kart Przekazania Odpadów,
 • sporządzenie Kart Ewidencji Odpadów.
KOBiZE
 • wniosek rejestracyjny,
 • wniosek aktualizacyjny,
 • wniosek wyrejestrowania,
 • coroczne rozliczenie emisji spalin (raportowanie).
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 • Coroczne rozliczenie emisji spalin.