fbpx

Podział płatności w VAT

aadmin
25 czerwca 2018

Podzielona płatność w VAT od 01.07.2018

Od 1 lipca 2018 r. w życie wejdzie ustawa wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (split payment). Założeniem tego modelu płatności, jest jej podział na część, która będzie trafiać do kieszeni sprzedawcy(kwota netto) i tę, która ulokowana będzie na specjalnym rachunku VAT.

W jaki sposób płatność będzie dzielona?

Płatność za nabyty towar lub usługę będzie dokonywana w taki sposób, iż zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT będzie płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.
Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dobrowolne.

Dobrowolność korzystania z tego mechanizmu oznacza, że można będzie stosować go w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura będzie musiała być uregulowana z jego uwzględnieniem. To nabywca będzie decydował, którą fakturę zapłaci korzystając z tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

 

Facebook