fbpx

Prowadzisz rejestr sprzedaży i zatrudniasz pracowników?

aadmin
14 maja 2019

Do 31 maja 2019 masz obowiązek poinformować zatrudnionych pracowników o zasadach prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego oraz o konsekwencjach nieprzestrzegania ww zasad. Potwierdzeniem zapoznania się z informacją stanowi oświadczenie złożone przez osoby prowadzące obrót na kasie. Regulacja ta dotyczy prowadzących ewidencje przed datą 1 maja 2019r. Osoby obsługujące kasy fiskalne u podatnika w dniu 1 maja br. lub później także składają oświadczenie przed rozpoczęciem ewidencji niezwłocznie po zapoznaniu się z zasadami jej prowadzenia.

Informacje o zasadach prowadzenia ewidencji i oświadczenie należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Podpisane dokumenty należy dołączyć do dokumentów kadrowych swojego opiekuna.

Pobierz wzór informacji i oświadczenie:

Załącznik

Plik Opis Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
pdf Informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie aadmin 864 KB 315Specjalista ds. kadr i płac Beata Kawnik Biuro Rachunkowe Kwapisz

 

Autor:
Beata Kawnik

Specjalista ds. kadr i płac


Facebook