fbpx

Ważne zmiany w JPK_VAT

Zespół BR Kwapisz
24 września 2020

Szanowny Przedsiębiorco,

w związku ze zmianami dotyczącymi likwidacji deklaracji w podatku Vat i zastąpienia ich rozszerzonymi plikami JPK_VAT przygotowaliśmy dla Państwa kilka niezbędnych informacji. Zmiany te wejdą w życie prawdopodobnie od 1. października 2020 roku. Prawdopodobnie, ponieważ nie mamy pewnych informacji w tym zakresie.

Krótko o zmianach…

Przede wszystkim mają być zlikwidowane deklaracje VAT-7, VAT-7K oraz plik JPK. Po zmianach obowiązkowe będzie złożenie elektronicznie, w terminie właściwym do przedłożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji VAT, dwóch typów plików JPK_VAT:

  • JPK_VAT7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz
  • JPK_VAT7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Będzie to jeden dokument obejmujący część ewidencyjną i deklaracyjną. Część ewidencyjna wyżej wymienionych dokumentów zawierać będzie szczegółowe dane dotyczące zarówno sprzedaży jak i zakupu, takie jak NIP, nazwa kontrahenta, daty dokumentów oraz ich typ. Bardzo ważnym oznaczeniem, który będzie znajdował się w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT, dotyczącym sprzedaży są kody GTU. Będzie miało to na celu przyporządkowanie poszczególnych zdarzeń wykazywanych na fakturach sprzedaży do konkretnych, ściśle opisanych symboli cyfrowych i literowych. W załączniku do niniejszego maila przedstawiamy pełną listę tych kodów. W części deklaracyjnej nowego pliku zawarte będą wartości kwotowe dotyczące sprzedaży i zakupu.

Obowiązki przedsiębiorców w związku
ze zmianami.

1. Przyporządkowywanie kodów GTU.
Mimo, iż Ustawodawca nie narzucił obowiązku zamieszczania na fakturach sprzedaży kodów GTU, zobligował nas do prawidłowego przyporządkowywania sprzedaży do tych kodów. Niestety to właśnie na sprzedawcy ciążyć będzie obowiązek wskazania czy sprzedany towar lub usługa są wykazane w wymienionych kodach GTU. Często zdarza się tak, że na fakturach widnieje zapis „Usługi zgodnie z Umową” lub inne bardzo ogólne określenie. Uniemożliwi to nam jako, księgowym, prawidłowe ujęcie takiej faktury w nowym pliku JPK_VAT. W związku z tym prosimy o bardzo dokładne określanie na fakturze jaka czynność została wykonana lub jaki towar został sprzedany. Dużym ułatwieniem byłoby gdyby Państwo sami przypisywali kody GTU, ponieważ zazwyczaj potrzebna jest odpowiednia wiedza specjalistyczna poszczególnych branż do rozróżnienia i przyporządkowania tych kodów.
2. Transakcje powiązane.
Kolejną zmianą wprowadzoną przez Ustawodawcę jest wykazywanie tzw. transakcji powiązanych. Mają one miejsce w przypadku, gdy między nabywcą, a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje współzależność oraz gdy wynagrodzenie jest:

  • niższe lub wyższe od wartości wolnorynkowej i odbiorca nie ma pełnego prawa do odliczenia,
  • niższe od wartości wolnorynkowej, dostawca ma częściowe prawo do odliczenia podatku, a sama czynność podlega zwolnieniu.

Poniżej przedstawiamy grafikę wyjaśniającą jakie przypadki mogą oznaczać transakcję powiązaną:

W związku z tym musimy każdorazowo powziąć informację od Państwa o występowaniu transakcji powiązanej, tak żeby prawidłowo wykazać to w pliku JPK_VAT.

3. Faktury uproszczone (paragony z NIPem do kwoty 450,00 zł brutto lub 100 euro).
Od 1. stycznia 2021 roku dodatkowym obowiązkiem jest wykazywanie wszystkich nabitych na kasę fiskalną paragonów do których został dodany NIP nabywcy, nieprzekraczających kwoty 450,00 zł lub 100,00 euro. W związku z tym koniecznym jest dostarczanie z dokumentami w każdym miesiącu zestawienia nabitych paragonów z NIPem z wyszczególnieniem NIPu nabywcy, daty sprzedaży, kwot netto, VAT i brutto oraz numerem paragonu. Przypominamy, że w takich przypadkach możemy od razu wystawić klientowi fakturę z pominięciem nabicia sprzedaży na kasę fiskalną.

Pobierz pliki:

  1. Ewidencja Paragonów
  2. Kody GTU
Facebook